21 maja, 2024

Matki reprodukcyjne Sklenar

Matka reprodukcyjna służy do reprodukcji danej populacji pszczół, taka matka
musi posiadać udokumentowane pochodzenie ze strony ojcowskiej oraz matecznej
danej populacji. W naszej hodowli wykorzystujemy matki, które co roku kupujemy z
oryginalnej hodowli Sklenara, która znajduje się w Austrii.

Bardzo ważna jest ocena stacjonarna i terenowa rodzin matek córek po matkach
reprodukcyjnych, to właśnie na tej podstawie wybieramy matki, które
wykorzystywane są do hodowli linii Sklenar. Najlepsze matki to takie które przekazują
córką, jak najwięcej swoich cech. Aby dobrze ocenić i wybrać odpowiednią matkę
która będzie wykorzystana przy hodowli, ocenia się jej dwa pokolenia. Przy
hodowli bardzo ważna jest również hodowla trutni, w polskich warunkach przy tak
dużym napszczeleniu, niemożliwe jest stworzenie trutowiska, dlatego co roku
bardzo duża uwagę przykładamy do produkcji trutni w rodzinach z matkami
reprodukcyjnymi, które służą do unasienniania naturalnego, oraz mogą zostać
wykorzystane przy inseminacji, po odpowiedniej ich izolacji. I to właśnie
inseminowanie jest najlepszą i najpewniejszą metodą przekazania córką cech
matki, dzięki której mamy największą pewność zachowania genów.

X